Terveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Merja Takala
Koululääkäri Juha-Kristian Vainio

Kouluterveydenhoitaja on paikalla ti-pe. Maanantaisin hän on Pispalan koululla.

Kouluterveydenhoitajan puhelinaika on päivittäin klo 10-11 puh. 050-3276278.

Oppilaille avoin vastaanottoaika on ti-pe klo 11:30-12:30. Muina aikoina vain välitöntä hoitoa vaativat tapaturmat. Laastaria löytyy myös opettajainhuoneesta.

Koululääkärin vastaanotto, terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.
Aleksanterin koulun kouluterveydenhuolto
Osoite: Hallituskatu 26, 33200 Tampere
Puhelin: 050-3276278

OTA YHTEYTTÄ KOULUTERVEYDENHUOLTOON, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä.


KUN OPPILAS ON SAIRAS, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Soitto riittää ja tarvittaessa voi jättää viestin terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin on lääkärin hoidon tarpeessa äkillisissä sairastapauksissa, ota yhteys omalääkäriin (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023). Vapaa-aikana tapahtuneissa tapaturmissa ota yhteys päivystävään lääkäriin tai omalääkäriin.

TERVEYSTARKASTUKSET tehdään joka vuosi. Myös kesällä tarkastetaan oppilaita, mahdollisuuksien mukaan ainakin alakoulussa uudet 1. (ja yläkoulussa 7. luokan oppilaat). Laaja terveystarkastus tehdään 1.,5. ja 8. luokalla. Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan tarkastuksen että lääkärintarkastuksen ja vanhemman luvalla opettajan arvion oppilaan selviytymisestä koulussa.
 

Yläkoulun 8.luokan laajassa terveystarkastuksessa tarkastellaan oppilaan terveydentilaa myös jatko-opiskelun ja ammatinvalinnan kannalta. 8. luokan oppilaat täyttävät mieliala- ja päihdeseulan. Seulan tulokset käydään tarkastuksessa läpi ja sovitaan yhdessä tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Kaikille 8. luokan oppilaille kirjoitetaan lääkärintarkastuksen yhteydessä Nuorison terveystodistus. Todistus kannattaa säilyttää kotona hyvin, koska se on voimassa 5 vuotta. Oppilas saa neljä todistusta itselleen.
 

Tarkastukset sisältävät kasvuun ja kehitykseen sekä fyysiseen terveyteen liittyviä tutkimuksia. Tarkastuksissa keskustellaan ikätason mukaisesti terveyden edistämiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Laajan terveystarkastuksen yhteydessä selvitetään koko perheen hyvinvointia. Tarkastuksen tukena käytetään koluterveydenhuollon esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta, ne löytyvät myös osoitteesta https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/kouluterveydenhuolto/lomakkeet.html.

Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. (ja 8.) luokalla. Muilla luokka-asteilla terveydenhuoltosuunnitelman mukaan.

KOULUTAPATURMA on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle.
Tarvittaessa oppilas ohjataan hoitoon alueen terveysasemalle tai päivystysasema Acutaan. Koulutapaturmista täytetään koulutapaturmalähete, joka on edellytys korvausten saamiseksi. Huoltajan käyttäessä omatoimisesti yksityisiä sairaanhoitopalveluja kustannuksia ei korvata.

KOULUTERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ ON SALASSAPITOVELVOLLINEN
Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään. Oppilahuoltotyöryhmä pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella.
Oppilashuoltoryhmässä käsitellään mahdollisia koulutyöhön liittyviä ongelmatilanteita ja tarvittaessa otetaan yhteyttä koteihin.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Alle 18-vuotiaat, kutsujärjestelmässä olevat tamperelaiset kutsutaan määräajoin hammashoitoon.
Keskitetty ajanvaraus kaikkiin hammashoitoloihin, puh.(03) 56570100, ma-pe klo 8-17.
Ajanvarauksen tarkistaminen, siirtäminen, peruuttaminen ja ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille tai kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös sähköisen asioinnin kautta.
Lisätietoja saa ajanvarauksesta tai https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto.html.
Vieraspaikkakuntalaisella koululaisella tai opiskelijalla on mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Hammashoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä olevalla lomakkeella. Sen voi myös tilata kekitetystä ajanvarauksesta, puh.(03) 56570100. Ajanvaraus on tehtävä itse.

Vieraspaikkakuntalainen koululainen tai opiskelija voi halutessaan käydä hammashoidossa myös omassa kotikunnassaan.

 

Wivi Lönnin koulu - Aleksanterin koulutalo