Opetussuunnitelma

Aleksanterin koulutalon opetussuunitelma

Kysely vanhemmille syksyllä - 15, tulokset

 

Järjestämäämme kyselyyn tuli 187 vastausta!

Koulun tärkeimmät arvot vanhempien näkökulmasta

  1.  Vastuullisuus                                     
  2. Pyrkimys hyvään elämään                
  3.  Itseluottamus                                     
  4. Kunnioitus                                           

Muun henkilökunnan näkemys

  1. Vastuullisuus                                     
  2. Kunnioitus
  3. Tasavertainen kohtaaminen                                      
  4. Pyrkimys hyvään elämään                                                           

Vanhempien oikeuden ja velvollisuudet

Neljä tärkeintä asiaa, joita vanhemmilla on oikeus odottaa lastensa koulunkäyntiin liittyen

1. tietoa: koulun tapahtumat, miten lapsella sujuu noin yleensä, kaverisuhteet, sosiaaliset suhteet

2. tietoa  koulumenestyksestä

3. avointa yhteydenpito, tarve tulla kuulluksi

4. turvallisuutta

 

Kolme tärkeintä asiaa, joihin vanhemmilla on velvollisuus lastensa koulunkäyntiin liittyen.

1. Auttaa läksyissä ja kokeissa

2. Kuunnella, tukea ja motivoida lasta kouluasioissa

3. Huolehtia lapsen hyvinvoinnista (riittävä uni, ajankäyttö, ravinto ymv. )

         

Vanhempien mielestä tärkeimmät työtavat

  1. edistää käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa

                   soveltaa osaamista

                2. kehittää oppimisen kannalta tärkeitä tiedon hankkimisen, esittämisen ja soveltamisen

                    taitoja         

                3. vahvistaa motivaatiota ja ryhmään kuulumisen tunnetta

                4. opettaa tuottamaan tietoa omatoimisesti, vuorovaikutteisesti ja kriittisesti

                5. hyödyntää kokemuksia, elämyksiä, yhteisöllistä oppimista

 

Ops-suunnittelutyö jatkuu, jotta olemme valmiita ensi syksynä. Kiitos vastauksista.